Leerderondersteuning / Learner support

Remediërende Onderrig / Remedial Education

Laerskool Tzaneen gee om vir elke leerder in die klaskamer. Dit is veral vir ons belangrik om ook ons leerders met leer hindernisse die nodige ondersteuning te bied sodat hulle, hul volle potensiaal kan ontwikkel. Tzaneen Primary School cares for each individual learner in the classroom. Therefor is it important to also support the learners with learning disabilities. Leerders met leer hindernisse word deur die klasonderwyser geidentifiseer en verwys na Terapeute (Opvoedkundige Sielkundiges en/of Arbeidsterapeute) vir evaluering.