Veiligheid/Security

Veiligheid/Security

SEKURITEIT/SECURITY:

Om sekuriteit by die skool nog verder op te skerp, is besluit om die groot motorhek in Agathastraat voortaan om 13:30 te sluit en die sekuriteitswag na die parkeerterrein langs Hermanusstraat te laat gaan. Dit impliseer dat toegang voortaan na-uurs net deur die klein hekkie in Agathastraat (tot 15:00) of die ingang tot die parkeerterrein sal kan geskied.