Skoolgelde/School Fees

Skoolgelde en Finansies/School fees and Finances

Skoolfonds per maand:

Skoolgelde beloop R1 000. 00 per leerder per maand, betaalbaar vir 11 maande. /
School fees amounts to R 1 000.00 per learner per month, payable over 11 months.

Indien meer as een kind uit dieselfde gesin by Laerskool Tzaneen ingeskryf word, beloop die skoolfonds per maand as volg: /
Should more than one child from the same family enroll at Tzaneen Primary School, the school fees per month will be as follows: