Klerebank

Klerebank/Uniform Depot

Ons klerebank word agter in die skoolsaal bedryf deur Mev. Lomé Vice. Ou en gebruikte skooldrag kan by die skoolkantoor ingehandig word om leerders te klee wat behoeftig is.

Our school's uniform depot is managed by Ms. Lomé Vice. Old and obsolete school uniform items can be donated at the school office. We will give it to under-privileged learners.

Daar is ‘n groot behoefte aan winterskooldrag vir behoeftige leerders en skenkings van skoolklere en/of kontant vir aankope sal verwelkom word. Skakel asseblief direk met Mev.Lomé Vice in hierdie verband. (015-3073602 )