Beheerliggaam/Governing body

BEHEERLIGGAAM VERKIES OP 17 MAART 2015 /SCHOOL GOVERNING BODY: ELECTED ON 17 MARCH 2015

Voorsitter / Chairperson: Eddie Vorster
(Ouerverteenwoordiger / Parent representative)
083 294 2225 / eddie@mahela.co.za (Personeel / Staff)

Ondervoorsitter / Deputy Chairperson: Cor van Heyningen
(Ouerverteenwoordiger / Parent representative) 082 809 2076 / cor@tsonline.co.za
(Koshuis en Regsake / Hostel and Legal matters)