Akademie/Academics

Akademie: die belangrikste prioriteit by Laerskool Tzaneen / Academics: The most important priority

'n Toetsweek word aan die einde van die eerste en derde kwartaal ingeruim. Eksamens word in die tweede en vierde kwartaal geskryf. Elke kwartaal tel 25% van die promosiepunt. Take en projekte maak ook deel uit van die bevorderingspunt. / There is a test week at the end of the first and third term. Examinations are written in the second and fourth term.Each term counts 25% of the promotion mark. Tasks and projects also make out part of the promotion mark.