Omtrent Ons/About Us

Omtrent Ons/About us

 Om leerders in totaliteit te ontwikkel, word uitnemende kurrikulre en buite-kurrikulre aktiwiteite aangebied in n gedissiplineerde en ondersteunende skoolmilieu tot diens van die gemeenskap.

 To develop learners in totality, curricular and extra-curricular activities of excellence are offered in a disciplined and supportive school environment in service of the community.