Graad 7/Grade 7

Graad 7 / Grade 7

Gr. 7 50c-dag / Entrepreneursdag

Gr. 7 Fietstoer/Gr. 7 Cycle tour

Hierdie jaarlikse uitstappie as afsluiting en fondsinsamelingspoging vind gedurende Novembermaand plaas en word ondersteun met 'n pragtige gees en skitterende ouerbetrokkenheid.

This annual excursion as farewell and fundraising effort takes place during November every year and is greatly supported with a wonderful spirit and outstanding parent involvement.

Gr. 7 Kerkdiens/Gr. 7 Church Service

Downloads

Click on the download button to view this file.