Graad 6/Grade 6

Graad 6 Onderwysers / Grade 6 Teachers

Graad 6

Me. Riétte Rossouw - Graadvoog : English FAL, Gr 7 Skeppende Kunste

Me. Annarien Jacobs - Afrikaans Huistaal, Afrikaans EAT, Bybelonderrig

Me. Ané Pieterse - Gr 4 Lewensvaardighede en Bybelonderrig

Mr. Enoch Mhlongo - Gr 4 - 7 Xitsonga Home Language, Gr 5 - 6 Bible Education

Mnr. Greyling Harmse - Lewensvaardighede, Bybelonderrig, Gr 7 Lewensoriëntering en EBW