Graad 1/Grade 1

Graad 1 / Grade 1

HOEKOM LAERSKOOL TZANEEN?
By Laerskool Tzaneen ontvang u kind die beste onderrig moontlik. Elke kind ontvang liefde, ondersteuning, persoonlike aandag en sekuriteit sodat hy met selfvertroue sy volle potensiaal kan ontwikkel.

Christelike opvoeding is vir ons baie belangrik. Weeklikse gesamentlike opening word deur die hele skool bygewoon en lofprysing in 'n weeklikse gewyde sang periode. Bybelonderrig vind elke oggend in die klasse plaas. Daaglikse afsluiting met gebed word gedoen oor die interkom vir die hele skool.