Rekenaar/Computer

Rekenaarsentrum/Computer Centre

REKENAARONDERRIG

Ons skool beskik oor ‘n moderne, goed toegeruste rekenaarsentrum wat die afgelope 17 jaar suksesvol bedryf word.

Leerders ontvang onderrig in Microsoft Office programme en vanaf Gr. 4 word ook die tikvaardigheid aangeleer.

REKENAARONDERRIG: GR. 4-7 LEERDERS:

As gevolg van die groot aantal leerders in die skool, word elke Gr. 4 tot 7 klas in twee groepe verdeel om rekenaaronderrig meer effektief te maak en aan elke leerder persoonlike aandag te gee met hulpverlening tot rekenaarvaardigheid.