Mediasentrum/Media centre

MEDIASENTRUM / MEDIA CENTRE 2016

Tye – Times
Maandag / Monday en Woensdag / Wednesday
13:45 – 15:00

Uitleenprosedures / Loan Procedures
• Leerlinge mag twee boeke uitneem vir ‘n tydperk van twee weke. / Learners may loan two books at a time for two weeks.
• Dis gratis! / It’s for free!

Medialeiers / Media leaders
Dané van Wyk, Marble Malai, Eugene du Plessis, Willané van Niekerk, Aluska Zaayman, Risima Khosa, Juné Denysschen, Mieke van Wyngaardt, Claire Collins en Mohau Makgoba.