Dissipline/Discipline

Dissiplinekaart/Discipline Chart

1. Uiteensetting van aanmeldings:
a. Na drie (3) inskrywings : Waarskuwing aan leerder (per brief)
b. Na ses (6) inskrywings : Eerste detensie (1½ - ure per brief)
c. Na nege (9) inskrywings : Tweede detensie (3 ure - per brief)

Voogonderwyser kontak betrokke ouers en reël vir onderhoud met graad se onderwysers - Graadhoof lei die vergadering.

d. Na twaalf (12) inskrywings: Derde detensie (3 ure - per brief)
Voogonderwyser meld betrokke leerder aan by Mnr. Van Aarde of Mnr. Schoeman wat reël virdie onderhoud met die betrokke ouers.