Administratief/Administrative

Administratief/Administrative

Administratiewe Personeel

Elna Gouws:
Pligte: Tikster (algemeen). Aankoop van skryfbehoeftes,(administratiewe afdeling). Beheer van afrolkamer.

Karen Oberholzer:
Debiteureklerk / Skoolgeldinvordering / "Skoolverpleegster" / Rekeningnavrae / State

Lomé Vice:
Ontvangs / Hoofdesekretaresse

Lizette Bieldt

Krediteure / Algemene Finansies

Debietorder - & Massa-sms-stelsel / Debit order & Mass sms system: