Talentaand/Talent show

Talentaand/Talent evening

Ons 2 - jaarlikse Talentaand bied geleentheid aan elkeen wat die moed het om voor 'n gehoor op te tree.Vanjaar vind dit plaas op Dinsdag 21 Junie 2016. Inskrywingsvorms sal vroeg in die tweede kwartaal beskikbaar wees.  Daar word vooraf oudisies gehou , so begin solank oefen as jy kan sing, dans, 'n instrument speel of toneel kan speel. / Our Talent evening, presented every two years, gives opportunity to all who have the guts to perform in front of an audience. This year it will take place on Tuesday 21 June 2016. Entry forms will be available early in the second term.