Administratief/Administrative

Administratiewe Personeel

Elna Gouws:
Pligte: Tikster (algemeen). Aankoop van skryfbehoeftes,(administratiewe afdeling). Beheer van afrolkamer.

Karen Oberholzer:
Debiteureklerk / Skoolgeldinvordering / "Skoolverpleegster" / Rekeningnavrae / State

Lomé Vice:
Ontvangs / Hoofdesekretaresse

Lizette Bieldt

Krediteure / Algemene Finansies

Debietorder - & Massa-sms-stelsel / Debit order & Mass sms system:

Hierdie twee vergemaklikende stelsels word nou volledig geimplementeer. Kontak gerus die skoolkantoor (015-3073602) indien u vir die debietorderstelsel wil registreer, of nie die sporadiese massa-sms'e van die skool ontvang nie.

These two convenient systems are now implemented to full extent. Contact the school office (015 307 3602) if you would like to register for the debit order system or do not receive the sporadic bulk sms's from the school.

Me. Elna Gouws
 Me. Karen Oberholzer
Me. Lomé Vice