HOME

Welkom by Laerskool Tzaneen Primary se webtuiste, kontak ons vir enige inligting wat nie op die webtuiste beskikbaar is nie.

 

Welcome to Laerskool Tzaneen's website, contact us about any information that is not available on the website.

 

"Om leerders in totaliteit te ontwikkel, word uitnemende kurrikulêre- en buite-kurrikulêre aktiwiteite aangebied in 'n gedissiplineerde en ondersteunende skoolmillieu tot diens van die gemeenskap."

 

"To develop learners in totality, curricular and extra-curricular activities of excellence are offered in a disciplined and supportive school environment in service of the community."

 

Click here to Download D6 Communicator

 

SAOU Limpopo dien Onderwys onverpoos

Die SAOU (Suid Afrikaanse Onderwysersunie) in Limpopo, se werksaamhede het opnuut onder die soeklig geval tydens dié organisasie se kwartaallikse PUR (Provinsiale Uitvoerende Raad) vergadering, wat op Woensdag, 11 Oktober 2017 te Polokwane gehou is.

 Die PUR bestaan uit verkose en benoemde Onderwyskundiges (hoofsaaklik skoolhoofde) uit die vyf Onderwysdistrikte in Limpopo. Die voorsitter is mnr. Albert Swaters (Skoolhoof, Hoërskool Ben Viljoen, Groblersdal) en die ondervoorsitter is mnr. Magnus Steyn (Skoolhoof, Hoërskool Merensky, Tzaneen). Die Uitvoerende beampte van die SAOU Limpopo is me. Wilma Henn, terwyl mev. Susan Lourens as vakbondverteenwoordiger optree.

Dis algemene kennis dat Onderwys meer as ooit baie uitdagings moet trotseer. Die meerderheid uitdagings is finansieel van aard. Kommunikasie met die Onderwysowerhede is dikwels uiters onbevredigend en tydsaam.

Ten spyte daarvan dat die SAOU as vakbond alles in die stryd werp om sy lede se belange te dien en te bevorder, is regsingryping dikwels die enigste manier waarop sake opgelos kan word.

In die afgelope tyd is die volgende aangeleenthede deur hofuitsprake besleg of gedeeltelik besleg: agterstallige koshuistoelaes van diensdoenende personeel; die vergoeding van aflospersoneel in die plek van permanente onderwysers wie geregtig is op swangerskapvoordele; die ophef van die moratorium op die her-aanstelling van onderwysers wat voorheen diens verlaat het; die vergunning verleen aan aftredende onderwysers (met eerste aanstellings sedert 1988) om hulle onderrigjaar te voltooi in Desember van die jaar waarin hulle 65 jaar oud word.

Die salarisskaal waarop ‘n onderwyser aangestel word, is dikwels foutief. Hier gryp die SAOU op versoek in om seker te maak dat vorige Onderwys-aanstellings, plaaslik of elders, erken word en dat regmatige vergoeding plaasvind. Die sogenaamde IQMS-stelsel, waarvolgens onderwysers jaarliks geassesseer en met 1% verhoging beloon word, is ook ‘n tameletjie. Uitbetalings sloer dikwels onverklaarbaar en dis danksy die SAOU se volgehoue bemoeienis dat lede en nie-lede uiteindelik die vrugte op hulle toegewydheid pluk.

Kurrikulumsake waaroor die SAOU deurlopend onderhandel is gunstiger Posvoorsieningskale, die uitreiking van leermateriaal en skryfbehoeftes deur die Departement; die standaardisering van vraestelle met die oog op die Junie- en eindeksamen, asook die aanstelling van genoegsame Afrikaanse onderwysers om Afrikaanse kandidate se antwoordstelle tydens die nasionale Senior Sertifikaateksamen te merk.

Die SAOU bied jaarliks etlike Opleidings- en Bemagtigingsgeleenthede aan in Limpopo en regoor die land. Reeds in Januarie 2018 (D.V.) word opleiding beplan vir nuutaangestelde en assistent onderwysers. In Junie 2018 sal die baie gewilde Bestuursbemagtigingsgeleentheid weer plaasvind te Klein –Kariba. E-leer is ook hoog op die prioriteitslys met etlike werkswinkels wat beplan word  vir privaatskole in Limpopo.

Bogemelde is maar ‘n paar van die SAOU Limpopo se hordes werksaamhede.

Wees verseker dat hierdie Onderwysvakbond nie skroom om kaalvuis in te klim om hulle lede te beskerm nie.

Indien u as onderwyser of administratiewe personeellid nog nie lid van hierdie dinamiese vakbond nie, nooi ons u uit om asseblief onverwyld u SAOU skoolverteenwoordiger te kontak of direk in verbinding te tree met Susan Lourens (SAOU Limpopo vakbondverteenwoordiger) by selnommer 083 301 4349 of Wilma Henn (SAOU Provinsiale Sekretaris vir Limpopo) by 083 407 5529.       

U steun is die sleutel tot ons volgehoue slaankrag as Onderwysvakbond!

Home Teaser

Latest Articles

SPESIALE TOEKENNINGS VIR LARRIES Tydens Donderdagaand, 2 November het verskeie Larries toekennings ontvang tydens die formele prysuitdeling. Sekere spesiale toekennings is gemaak tydens die geleentheid. Dux Leerder – Janke Joubert Skoolbesoek  - 100% teenwoordig vir sewe jaar – Amukelani Nkanyani Hoflikheidstoekenning -...

Jaarties vanaf Maandag 21 Augutus beskikbaar by die kantoor. Geen kaartjies by die deure

The under 11 and 13 soccer teams of Laerskool Tzaneen played matches against St. George College on Wednesday, 16 August. The under 13’s won their match with 5 goals against 3 and the under 11’s also won with 3 goals against 1.