Home

Welkom by Laerskool Tzaneen Primary se webtuiste, kontak ons vir enige inligting wat nie op die webtuiste beskikbaar is nie.

 

Welcome to Laerskool Tzaneen's website, contact us about any information that is not available on the website.

 

"Om leerders in totaliteit te ontwikkel, word uitnemende kurrikulêre- en buite-kurrikulêre aktiwiteite aangebied in 'n gedissiplineerde en ondersteunende skoolmillieu tot diens van die gemeenskap."

 

"To develop learners in totality, curricular and extra-curricular activities of excellence are offered in a disciplined and supportive school environment in service of the community."

 

Click here to Download D6 Communicator

Latest Article

Skool in die ou-ou dae... Alhoewel skool as sulks vir enige kind ‘n las is, is dit een van die eerste dinge waaraan gedink word wanneer ‘n dorp begin vorm kry.  So was dit ook met Tzaneen. Die eerste volwaardige skoolopening van die Tzaneense Afrikaanse Laerskool was op 19 Julie 1921.  Van dié datum tot Junie 1926 was die skoolhoof...