Home

Welkom by Laerskool Tzaneen Primary se webtuiste, kontak ons vir enige inligting wat nie op die webtuiste beskikbaar is nie.

 

Welcome to Laerskool Tzaneen's website, contact us about any information that is not available on the website.

 

"Om leerders in totaliteit te ontwikkel, word uitnemende kurrikulêre- en buite-kurrikulêre aktiwiteite aangebied in 'n gedissiplineerde en ondersteunende skoolmillieu tot diens van die gemeenskap."

 

"To develop learners in totality, curricular and extra-curricular activities of excellence are offered in a disciplined and supportive school environment in service of the community."

Latest Article

Graad R / Grade R

Larrie land - Larrieland

* As from 2019 Gr R will be compulsory in all Department schools
* Bekwame Gr 1 personeel begelei u kind deur Gr R sodat u kind gereed is vir Gr 1
* The Foundation Phase covers from Gr R up to Gr 3...